Radar bouřky


Jedním z nástrojů aktuálně využívaných při prognóze vývoje počasí a srážek je meteorologický radiolokátor (dále jen radar bouřky). Ten funguje na základě odrazu (rozptylu) elektromagnetického pulsu na vodě či ledových krystalech obsažených v oblačnosti. Radar posléze odražený impuls příjme a na základě jeho intenzity a doby prodlevy mezi vysláním a přijetím pulsu vyhodnotí vzdálenost a intenzitu probíhajících srážek. K výstavbě prvního radaru pracujícího na tomto principu na území dnešní České republiky došlo v letech 1978 – 1979. Prototyp měřícího zařízení však experimentálně probíhalo již od roku 1971 přímo z budovy ČHMU. V současné době pokrývají Českou republiku 2 radary umístěné v středních Čechách (Brdy) a na střední Moravě (Skalky u Protivanova) s měřícím zařízením v nadmořské výšce 916, resp. 767 m. Meteoradar zobrazuje tzv. světový čas, tedy ten, který panuje na nultém poledníku. Přepočtení času na středoevropský musíte provést sami a to přičtením 2 hodin v období, kdy je u nás letní čas a 1 hodiny v období času zimního. Pokud se některá část mapy zobrazuje šedě, nejsou z ní dostupná data. Při vyhodnocování aktuálních radarových dat mějte na paměti, že vyobrazené úhrny srážek jsou pouze orientační.

IDOS autobusy od firmy Mafra jsou velice přesné a spolehlivé. Jízdní řády vlaků a autobusů jsou lehce dostupné online. IDOS jízdní řády vlaků a autobusů pro všechny cestovatele.

Co je to radar bouřky

Meteoradar slouží k detekci srážkové oblačnosti. Elektromagnetické vlnění dopadne na oblak (přesněji na vodní kapky a ledové krystaly) a odrazí se zpět na příjmovou část radaru. Na základě rozboru přijatého signálu lze zjistit vertikální mocnost oblaku (dle intenzity odrazivosti) a vzdálenost cíle (dle času mezi vysláním a příjmem signálu). Následně se vypracovávají grafické výstupy a prognózy intenzity srážek (přívalové deště, krupobití, povodně). Intenzita srážek se pro přehlednost odlišuje příslušnými barvami. Měření radar provádí i každých pět minut.


Radar bouřky v Česku

V Česku provozuje meteoradar Český hydrometeorologický ústav. Umístěné jsou na našem území dva meteoradary. První se nachází na vrcholu Praha v Brdech a druhý na vrcholu Skalky u Protivanova na Drahanské vrchovině. Maximální dosah radarů použitých v Česku je přibližně 250 km (potom již data vlivem zakřivení zemského povrchu s tímto typem radaru nelze získávat). Oba radary prošly v roce 2007 modernizací.

IDOS.cz vám nabízí aktuální jízdní řády.

Radarové snímky

Radarové snímky znázorňují místa, na kterých se vyskytují srážky. Na území České republiky se nacházejí dva radary na vrcholech Praha v Brdech a Skalky u Protivanova na Drahanské vrchovině. Dosah radarů je 250 km. Odhad intenzity srážek se znázorňuje pomocí barevné stupnice.

ČHMÚ radarová data pro celou naší zemi. Jízdní řády vlaky pro všechny lidi, kteří cestují vlakem či autobusem.

Snímání

Radar vysílá elektromagnetické vlnění o délce 2 – 10 cm v krátkých pulzech s vysokým okamžitým výkonem. Vlnění následně dopadne na vodní kapky nebo ledové krystaly v oblačnosti a odrazí se zpět k radaru (anténě). Radar data zpracuje a zjistí vertikální mohutnost oblaku, rychlost postupu oblačnosti a množství vodních kapek na daném místě v oblaku. Meteorologické radary ovšem nejsou přesné, slouží spíše pro orientační určení intenzit srážek a jejich rozložení. Radary nepřesně zohledňují vyšší úhrny srážek na horách, srážky nedopadající na zemský povrch (srážky, které se při cestě z oblaku vypaří) a občas zobrazují pozemní cíle (odrazy od terénu, letadel). Pro přesné určení úhrnu srážek se používají meteorologické stanice, kterých je na území České republiky přes stovku.

Jízdní řády autobusů a vlaků pro celou ČR. IDOS jízdní řády vlaky a autobusy jsou dostupné na internetu zcela zadarmo.

Určení intenzity srážek

Intenzita srážek je závislá na hodnotách radarové odrazivosti [dBZ] (na radarovém snímku jednotlivé barvy).

Intenzita Barva [dBZ] Srážky Projev
Slabé fialová, modrá (4 dbz až 16 dbz) pod 0,5 mm/h Mrholení, kapání
Středně silné zelená (20 dbz – 32 dbz) kolem 4 mm/h Déšť, je potřeba deštník, silnice jsou lesklé
Silné žlutá, oranžová (36 dbz – 44 dbz) kolem 10 mm/h Silný déšť
Velmi silné červená (48 dbz – 56 dbz) kolem 70 mm/h Přívalový déšť, bouřky, hrozí škody na majetku
Extrémní bílá (60 dbz) nad 100 mm/h Většinou krupobití

Levné zájezdy do mnoha destinací. Booking.com pro snadnou rezervaci vašeho hotelu.


Sponzorované odkazy:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!